Posts

vTEKNIK LERAIAN
=  PEMECAHAN SUATU MASALAH ATAU SISTEM YANG KOMPLEKS KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG LEBIH KECIL.

vTEKNIK PENGECAMAN CORAK
=  PERSAMAAN-PERSAMAAN YANG TERDAPAT BEBERAPA MASALAH ATAU DALAM MASALAH YANG SAMA.
vTEKNIK PENISKALAAN
MENGUTAMAKAN PERKARA – PERKARA PENTING DALAM SUATU      MASALAH DAN MENINGGALKAN ASPEK-ASPEK YANG KURANG PENTING.
vTEKNIK PENGITLAKAN
=  MEMBINA MODEL BERDASARKAN CORAK-CORAK YANG TELAH DIKENAL PASTI DARIPADA BEBERAPA MASALAH YANG SERUPA. MODEL BOLEH DALAM BETUKFORMULA,TEKNIK,PERATURAN DANLANGKAH-LANGKAH.

Asas Pemikiran Komputersional

Image
1.1.ASAS PEMIKIRAN KOMPUTERSIONAL


PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL 
ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas pemikiran komputasional.

my favourite cartoon

Image

kawad asas

Image

my first blog

Image