v TEKNIK LERAIAN

=  PEMECAHAN SUATU MASALAH ATAU SISTEM YANG KOMPLEKS KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG LEBIH KECIL.


v TEKNIK PENGECAMAN CORAK

=  PERSAMAAN-PERSAMAAN YANG TERDAPAT BEBERAPA MASALAH ATAU DALAM MASALAH YANG SAMA.

v TEKNIK PENISKALAAN

MENGUTAMAKAN PERKARA – PERKARA PENTING DALAM SUATU      MASALAH DAN MENINGGALKAN ASPEK-ASPEK YANG KURANG PENTING.

v TEKNIK PENGITLAKAN

=  MEMBINA MODEL BERDASARKAN CORAK-CORAK YANG TELAH DIKENAL PASTI DARIPADA BEBERAPA MASALAH YANG SERUPA. MODEL BOLEH DALAM BETUKFORMULA,TEKNIK,PERATURAN DANLANGKAH-LANGKAH.

Comments